Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Serviciul voluntar pentru situații de urgență

Acest articol a fost editat în aprilie 21st, 2023 la 02:35 pm

Un element de culoare care îşi face simţită prezenţa la fiecare sărbătoare importantă şi în acelaşi timp veghează ca bunurile agonisite de populaţie să fie păzite de foc îl constituie formaţiunea de pompieri constituită pe bază de voluntariat din tineri şi mai puţin tineri.

 

Anul în care a fost constituită formaţia civilă de pompieri voluntari nu se cunoaşte cu precizie, dar cu aproximaţie putem spune că primul pompier sau cel care a intemeiat prima formaţie de pompieri a comunei a fost Sösö Sandor în anul 1925 – 1926. Această hotărâre a fost luată pentru a preveni incendiile care până atunci existente nu au putut fi evitate sau stinse la timp.

Aşa s-a ajuns inainte de-a fi întemeiată această formaţie, să ardă casele de pe o întreagă stradă, strada respectivă rămânând iî memoria localnicilor până astăzi cu denumirea de „izgurenata ulca”. După ce a luat fiinţă formaţia de pompieri, a urmat utilarea şi dotarea acesteia.

Începând cu anii 60 au început să fie organizate concursurile profesionale PSI, unde formaţia civilă de pompieri din localitate a participat cu succes la aceste concursuri şi a luat nenumărate diplome, trofee şi medalii.

Începând cu anul 1978 formaţia a fost dotată cu o nouă auto specială, mult mai performantă având o capacitate de 3000 litri de apă, fiind dotată şi cu autotun şi un agregat pentru producerea spumei şi bine înţeles cu toate accesoriile necesare pentru intervenţii prompte în caz de incendii. Această auto – specială este în dotarea formaţiei PSI şi în prezent, fiind în stare bună de funcţionare.

În prezent formaţia numără un total de 25 de persoane ce activează ca şi pompieri voluntari, având vârsta cuprinsă între 18 şi 70 de ani. Aici fiind cuprinşi şi pompierii veterani.

În anul 1988 formaţia civilă de pompieri voluntari, din surse proprii şi-au procurat costumele de gală, costume cu care s-au îmbrăcat la diferite ocazii festive precum şi la activiăţile organizate de către ei cu ocazia sărbătorilor comunei.

În anul 2004 formaţia civilă de pompieri voluntari a fost dotată cu costume speciale de protecţie. Cu aceste costume formaţia a participat la concursul profesional PSI organizat în anul respectiv.

Pe lângă activităţile de intervenţie şi stingerea a incendiilor, formaţia civilă de pompieri voluntari are si si o activitate tradiţionala in ceea ce priveşte organizarea anumitor acţiuni de divertisment in cadrul sărbătorilor comunei. In special de sărbătoarea „Dvete nedel”, când în parcul din faţa Căminului Cultural se desfăşoară o serie de întreceri din care amintim una din cele mai îndrăgite de către locuitori:” prinderea raţelor cu inele de salcie”, ele înotând libere într-o cadă plină cu apă.

Ca să poată rămâne în amintirea înaintaşilor, se obişnuieşte realizarea tablourilor, la anumite perioade de timp, cu toţi membrii formaţiei PSI.

În încheiere îi amintim pe toţi aceeia care s-au aflat la comanda formaţia civilă de pompieri voluntari:

  1. Sösö Sandor;
  2. Lazarov Gheorghe;
  3. Marcov Stefan;
  4. Topciov Matei;
  5. Viruzab Nicolae;
  6. Velciov Luca;
  7. Velciov Pavel.

Începând cu anul 2005, printr-un ordin al Ministerului Administraţiei şi Internelor, a fost schimbată denumirea, de la „ serviciul public de pompieri voluntari” la „serviciul pentru situatii de urgenta”.

Meniu