Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urbanism

  • AC 06. ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BEBA-VECHE, DUDESTII-VECHI, CUI25712136 | Dudeștii Vechi

Lucrarea propusă constă -Modernizarea unui numar de 9 strazi str.1-9 L-5938, 66m si un sector din drumul DC6 prin imbracaminti asfaltice pe toata lungimea drumului, amenajarea strazilor laterale pe o lungime de 15 m, reamenajarea si curatirea santurilor de scurgere a apelor, marcaje si indicatoare, amenajare parcare 50 locuri, amenajarea acceselor la proprietati pe strada 5

Pe imobilul – teren şi/sau construcţii – situate în judeţul Timiş, comuna Dudeştii Vechi, localitatea Dudeştii Vechi, cod poştal 307150, stazi comunale -Domeniul public din intravilanul localităţii.

Carte funciară Nr. , Dudeştii Vechi, fişa bunului imobil – sau nr. cadastral / nr. topografic

——————–

Valoare:     5.463.928 Ron.

  • AC 05. ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BEBA-VECHE, DUDESTII-VECHI, CUI25712136 | Dudeştii Vechi, Nr. 344

Pe imobilul – teren şi/sau construcţii localitatea Dudeştii Vechi, cod poştal 307150, str. domeniul public din intravilanul localităţii. situate în judeţul Timiş, comuna Dudeştii Vechi, – , nr. 344 – , se. – , et. – , ap. – , reprezentat de Carte funciară Nr. 401106-Cl-U2 , Dudeştii Vechi, fişa bunului imobil – sau nr. cadastral / nr. topografic 749-751/a/b/1/I S-1222mp- .

——————–

Valoare:     1.295.392 Ron.

  • AC 04 . ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BEBA-VECHE, DUDESTII-VECHI | Dudeştii Vechi, cod poştal 307150

Lucrarea propusă constă în 2 extinderi, se va inlocui invelitoarea, se va înlocui tamplaria existenta de la bucatarie si hol, se vor reface finisajele in grupurile sanitare de la parter, se va executa termoizolatia pe fatada din stanga si spatele caminului, se vor înlocui pardoseli in birou etaj, hol,bucatarie, se va monta o tamplarie fonoizolanta prin care se va închide balconul, la exterior se va face un trotuar perimetral, se va construi o terasa acoperita din lemn cu inv.tigla

Pe imobilul – teren şi/sau construcţii – situate în judeţul Timiş, comuna Dudeştii Vechi, localitatea Dudeştii Vechi, cod poştal 307150, str. – , nr. – , se. – , et. – , ap. – , reprezentat de domeniul public din intravilanul localităţii. Carte funciară Nr. 148 , Dudeştii Vechi, fişa bunului imobil – sau nr. cadastral / nr. topografic 2301

——————–

Valoare:     716.194 Ron.

  • AC 03. NIS PETROL SRL | Amplasament – extravilan Dudestii-Vechi cf-405394

SONDA EXPLORARE PETROL, GAZE NATURALE SI PLATFORMA AFERENTA

Supr. 21 OOO mp, suprafata construita 10500 mp. În baza documentaţiei tehnice – pentru autorizarea executării lucrărilor de construire D.T.A.C. nr. 19CC/.2016

——————–

Valoare:     6.419.064 Ron.

  • AC 02. VELCIOV GHEORGHE si sotia VELCIOV MARIANA RAMONA | Dudeștii Vechi, Nr. 589

Lucrarea propusă este de realizare a unei locuinţe P+M în comuna Dudestii-Vechi nr.589, pe terenul înscris în CF nr.403266 Top.nr.403266 liber de constructii în suprafata de 823 mp proprietatea d-lui Velciov Gheorghe si sotiei Mariana Ramona.

Sconstruita=21 l.25 mp, Sdesfasurata=399,12 mp,Sutila=345,54 mp, POT-25,66%, CUT=0,48 -retragerea fata de aliniamentul stradal este de 5m.

——————–

Valoare:     22.0643,5 Ron.

  • AC 01. Franiov Petru | Dudeștii Vechi, Nr. 465

Lucrarea propusă este de desfiintare locuinta parter realizata din pamant batut într-o stare avansata de degradare Sconstruita=175mp.

Pe imobilul – teren şi / sau construcţii – situate în judeţul Timiş, comuna Dudeştii Vechi, localitatea Dudeştii Vechi, cod poştal 307150, str. – , nr. 465, se. – , et. – , ap. – .

Carte funciară Nr. 405065 Dudeştii Vechi, fişa bunului imobil – sau nr. cadastral I nr. topografic Cad: I Top:Cl 2262-2264/b. S=1439 mp

——————–

Valoare:     30205 Ron.

  • CU 05. S.C NIS PETROL SRL | Amplasament – extravilan Dudestii-Vechi cf-405394

Ca urmare a cererii adresate de IOAN RODINA , cu domiciliul în BUCURESTI, Calea Floreasca – , nr 246C sect. 1 , bl. – , se. – , et. 22 – , ap. – , imputernicit S.C NIS PETROL SRL cu nr.608/24.08.2015CUI R029111546, înregistrată cu nr. 1458 din 29.03.2016.

Pentru imobilul – teren şi/sau construcţii – situat în judeţul Timiş, Comuna Dudeştii Vechi, cod oştal , str.EXTRAVILAN – , nr. , ap. – .

Sau identificat prin Carte Funciară Nr. 405394, Număr Cadastral / Număr Topografic al parcelei Cad. 405394

În temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism nr. 401085 / 02.08.1999, faza PUG elaborată de S.C. IPROTIM ··S.A., aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 32/19.08.2009.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,

——————–