Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Religie

Acest articol a fost editat în iulie 9th, 2020 la 12:44 pm

S pomušt Božja se nadevami či i taze gudina za možim da daržimi sreštenjétata s dicáta i mládite kujatu smi gji daržali u menatite gudini u vremeto na letnata vakánca. Preprávenjétu se-j upočnalu i tezi mládi kujatu ištat da badat ánimatore sa se prebireli na sloga u kulturnata kašta za da se udlači kakva za badi temata ud tazi gudina. Se-j izbrála temata ,,10 razkace du Guspudina Boga,, za taj dicata i mládite prez mulitvi, pesmi i zabávni (ama naučni ) igri za možat da se dubližat du čarkvata , du Boga.

Za da badat ukripéni u rabotata kujatu treba da ja varšati mládite animatore, smi udlačili da puhodim Ragjne i da izmolim da izhodi i taz gudina sata rabota . Nejdi gore na idna planina mestnija parok ud Lipuv Macedon Hiticas zájdnu s guspudin Stujánku Mirčov i guspudin parok Péri Velčov sa udslužili idna sveta misa u kujatu smi peli i smi molili za pomuš Bozija. Sled misa smi uredil malku ćindija i zabávni igri u kujatu mládite sa se veselili ama i sa naučili kolku vredi da smi uidno. Za patuvanjetu du Ragjne smi dubavli transport ud Obštinata Stár Bišnov na kujatu ij zafálem i smi dubavli u usigurevanj i pudporka za celija projekt. Zafálem na Guspudinvete, či sa prejali da badati s námu i da mu ujáknati s tejnite dubri upatvanjéta.